Välkommen till staden i havet

Karlskronas geografiska placering valdes en gång i tiden med stor omsorg. Efter att kung Karl XI tagit beslutet samlade han den tidens främsta stadsplanerare och arkitekter. Utifrån barockstadens ideal anlades sedan ett rutnät av breda gator, monumentala stråk och platser. I den traditionen har det fortsatt. Genom åren har de främsta inom sina områden bidragit till att utveckla Karlskrona. Inte minst när det gäller stadskärnan. Fastighetsägare med förståelse för centrumhandelns situation har tillsammans med kommunen moderniserat stadskärnan utifrån en tydlig strategi. Resan började för över 300 år sedan och Karlskrona har unika förutsättningar. Dessa gjorde att Unesco 1988 utsåg Örlogsstaden Karlskrona till en del av världsarvet. Vilken stad som helst hade nöjt sig med mindre. Men nu är Karlskrona inte vilken stad som helst

Upptäck – Jobba – Stanna till – Förundras – Plugga – Semestra – Andas – Förälska dig – i Karlskrona. Se filmen >>

Etablera dig i Karlskrona – Karlskrona.se

Etablering i centrum – Karlskrona.se

Kontaktuppgifter:

Karlskrona kommun Näringslivsavdelningen

Anneli Robertsson
0455-30 39 59
anneli.robertsson@karlskrona.se

KarlskronaCity / Centrumföreningen

Lotta Hauffman
0455-26020, 0733-57 65 50
lotta@karlskronacity.net

Cityfastighetsägarna gm Fastighetsägarna syd

Ulf Åberg
0455-190 09
ulf.aberg@fastighetsagarna.se