Parkeringar i city

Utöver gator och torg i Karlskrona, finns 4 centrala p-hus i direkt anslutning till gågator, butiker och restauranger.

 

 

Läs mer om hur du parkerar i Karlskrona City på www.karlskronakommun.se