Parkeringar i city

Utöver gator och torg i Karlskrona, finns 4 centrala p-hus i direkt anslutning till gågator, butiker och restauranger. Du kan även läsa mer om hur du parkerar i Karlskrona City på www.karlskrona.se

Parkeringshus


Urmakaren 440 platser

Läs mer om att parkera i Urmakaren


Wachtmeister 160 platser

Läs mer om att parkera i Wachtmeister


Kronan 100 platser

Läs mer om att parkera i Kronan


Åhlens 60 platser

Läs mer om att parkera i Åhlens