Medlemsförmåner

www.karlskronacity.net – En gemensam kommersiell hemsida som lockar besökare till city och som kontinuerligt uppdateras med aktuell information. Här syns ditt företag med kontaktuppgift och länkning till egen hemsida.

Gemensam marknadsföring – Kraftsamling mot externa konkurrenter genom aktiviteter, arrangemang och marknadsföring i press och andra kommunikationskanaler.

Arrangemang – Vi driver och utvecklar årligen ett flera större och mindre arrangemang i city tillsammans med samarbetspartner. Vårt mål är att aktiviteterna skall hjälpa till att öka försäljningen för dig genom att vi lockar till oss fler besökare.

Tillstånd – Vi hjälper självklart till med tillstånd m.m. när du vill ordna med egna aktiviteter.

Nätverk – Genom mingelträffar och andra möten skapar du egna nätverk med andra företagare i city.

Förmåner – Ta del av förmånliga priser vid gemensamma upphandlingar. Som grupp blir vi en stor part att räkna med.

Samordnade öppettider – Vi hjälper att koordinera öppettiderna. Med gemensamt budskap utåt blir det lättare för besökarna.

Påverkan av utbudsmixen – För att bibehålla stadskärna aktiv och spännande, behövs en blandad handel. Allt från gallerior till de små specialbutikerna, samt ett brett utbud av restauranger och caféer. Vi är och ska förbli det självklara valet!

Påverkan vid investeringar – Med ditt medlemskap har du möjlighet att vara med och påverka samfinansierade stadsmiljöinvesteringar för att försköna och utveckla stadskärnan.

Karlskrona citys presentkort – Syftet med presentkortet är att bibehålla kunden inom kommunen. Som medlem har du förmånen att vara delaktigt i detta förmånliga presentkorts system. I ditt medlemskap ingår det att tar du mot våra presentkort. (Om du inte har uppgett något annat.) Vi säljer presentkort för ca 2 miljoner kronor om året. På vårt kontor på Borgmästargatan 13 kan man hämta en dekal att sätt på dörren eller i butiken om att man tar emot våra presentkort. All information om hur hanteringen av presentkorten går till finns på vår hemsida.