Parkeringar i city

Vad tycker du om Karlskronas nya parkeringssystem?

Delta i vår undersökning och dela med dig av dina åsikter!

Klicka här för att komma till Undersökning besökare – Parkeringar i City

 

I Karlskrona finns 4 centrala p-hus i direkt anslutning till gågator, butiker och restauranger.

  • Urmakaren, 440 platser
  • Wachtmeister, 160 platser
  • Kronan, 100 platser
  • Åhlens, 60 platser

I stadskärnan, röd zon, är parkeringen begränsad till max 2 timmar. I blå zon gäller längre parkeringstid och billigare taxa. Lägst är kostnaden i grön zon.  Du kan betala med mynt i alla parkeringsautomater. Betalkorten VISA och Mastercard fungerar i automater i röd zon samt i de svarta automater där Trossökortet säljs. Fler betalningssätt är under utveckling. Här kan du se PARKERINGSKARTA över Karlskrona.

På gatan är parkeringarna uppdelade i tre zoner.

Röd zon

I centrum runt Stortorget och Hoglands park får man bara parkera två timmar. Det ska vara hög omsättning på parkeringsplatserna så att alla som ska handla kan hitta parkering nära affärerna.
Kostnad: 13 kr/tim. Vardagar kl 9–16 samt dag före sön-/helgdag kl 10–14. Parkering max 2 tim.

Blå zon

I Blå zon är parkeringstiden längre och kostnaden lägre. Blå zon ligger innanför Amiralitetsgatan i söder, Drottninggatan i öster, Östra och Västra Vittusgatan i norr och Dockegatan i väster.
Kostnad: 9 kr/tim. Vardagar kl 9–16

Grön zon

Den gröna zonen ligger i ytterområdena på Trossö, som till exempel Handelshamnen. Här är det billigast att parkera.
Kostnad: 5 kr/tim. Vardagar kl 9–16

Mer tillgängligt city

Den nya parkeringsordningen skapar ett mer tillgängligt city och bidrar till förbättrad luftkvalitet och minskat buller när färre bilar letar parkeringsplats. Intäkterna ska delvis gå till underhåll och förnyelse av stadsmiljön.